information

The Trade-Union invites to the conference

Download PDF

The Intersectoral Trade Union of Ukrainian Workers with  in Poland supported by OPZZ organises the conference “Empathy and Calculation: Municipal and Woyewodski administration towards labor migration”. The aim of this meeting -to disclose problems of migrant workers in Poland.

The conference will be Monday, December 18 at OPZZ headquaters in Warsaw (Poland).

You may find all information in flyer.

The Official Conference Program

I Międzynarodowa Konferencja: „Empatia i rachuba – samorząd miejski i wojewódzki wobec migracji zarobkowej”

10.00 Otwarcie i Powitanie

Manuel Ferreras-Tascón, Prezes Stowarzyszenia Instytut Regionów

Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ

10.10 Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Doświadczenie ze współpracy z samorządem i instytucjami

Prof. Yuriy Karyagin, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce

10.40 Wsparcie dla pracowników migrujących. Doświadczenia europejskie (w szczególności Polski i Niemiec)

Dr Piotr Ostrowski, dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ

11.10 Nowe przepisy zatrudniania cudzoziemców wchodzące w życie 1.01.2018 r, Wyzwania i szanse dla samorządów

Manuel Ferreras-Tascón, Prezes Stowarzyszenia Instytut Regionów

11:40 Dyskusja

13.00 Przerwa

14.00 Położenie prawne pracowników krajowych i ukraińskich. Konsekwencje dla ZUS, NFZ, US

Bartosz Chyc, ekspert związkowy, wykładowca akademicki

14:30 Moje doświadczenia od wizy do obywatelstwa i od pracy na czarno do umowy o pracę. Przepisy a rzeczywistość

Natalia Bilous

15.00 Studenci: nauka, powroty do kraju pochodzenia czy praca i zakładanie rodzin w RP? Realia integracji

Prof. Zdzisław Sirojć, Instytut Współpracy Ukraińsko-Polskiej w Kijowie

15:30 Dyskusja

16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji